За всякакви въпроси свързани с обучението може да се обръщате към:

Система за е-обучение

Яна Кънчева- Телефон: 0887 70 88 46, Е-мейл: elitauto1_eo_at@abv.bg
Детелин Кънчев- Телефон: 0887 70 88 44 , Е-мейл: elit_auto@abv.bg
    Прескочи категории курсове